«پانزدهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی در اختلالات تحولی (مجازی) » تخفیف ثبت‌ نام زودهنگام براساس نوع ثبت ‌نام و شماره شرکت ‌کننده به صورت هوشمند اعمال شده است. شهریه پایه ثبت نام دوره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام مجازی